Πέμπτη, 03 21st

Last updateΤρι, 12 Απρ 2016 8am

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

               

Το Πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
“Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» (Α.Μ.Κ.Ε.) ως Δικαιούχος φορέας συμμετέχει στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην περιφέρεια Ηπείρου.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αίτηση.doc
Αίτηση.pdf
Οδηγίες.doc
Οδηγίες.pdf

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων περιφερειακής ενότητας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική», στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Θεσπρωτίας»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 31/5/2012 έως τις 2/6/2012.

Αναλυτική Προκύρηξη Ανά Κωδικό Θέσης

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων περιφερειακής ενότητας ΠΡΕΒΕΖΗΣ.

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική», στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πρεβέζης»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 31/5/2012 έως τις 2/6/2012.

Αναλυτική Προκύρηξη Ανά Κωδικό Θέσης

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων περιφερειακής ενότητας ΆΡΤΑΣ.

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική», στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Άρτας»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 31/5/2012 έως τις 2/6/2012.

Αναλυτική Προκύρηξη Ανά Κωδικό Θέσης

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων περιφερειακής ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική», στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ιωαννίνων»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 5/6/2012 έως τις 14/6/2012.

Αναλυτική Προκύρηξη Ανά Κωδικό Θέσης
Βρίσκεστε εδώ: Home ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ