Παρασκευή, 03 15th

Last updateΤρι, 12 Απρ 2016 8am

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

               

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WINE-NET

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «CROSS-BORDERNETWORKFORTHEPROMOTIONOFWINEPRODUCTS» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «WINE-NET»

Το έργο «Cross-border Network for the Promotion of Wine Products» / «Διασυνοριακό Δίκτυο για την προώθηση των αμπελοοινικών προϊόντων», υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο των 1.240.500,00 €.

Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι από την Ελλάδα: η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Συντονιστής Εταίρος), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας και από την Ιταλία: ο Δήμος Cellino San Marco και ο Δήμος Guagnano της Περιφέρειας Απουλίας στη Νότια Ιταλία.

Το έργο «WINE-NET» έχει ως στόχο του την προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω της ανάπτυξης της παραδοσιακής αμπελουργίας-οινοποιίας και του οινοτουρισμού (ως υποκατηγορίας του αγροτικού τουρισμού) στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος. Ο εν λόγω στόχος συνάδει με το γενικότερο στρατηγικό στόχο του προγράμματος που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής προς την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της ένωσης του δυναμικού των περιοχών και των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013, περιλαμβάνονται επιμέρους δράσεις όπως οι ακόλουθες: Μελέτη για την τοπική αμπελουργική παράδοση και Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού. Δημιουργία Μουσείου Κρασιού στην Κόνιτσα,   Δημιουργία Εκθεσιακών Χώρων Οίνου στους Δήμους Cellino San Marco και Guagnano. Δράσεις δικτύωσης για την προώθηση των αμπελοοινικών προϊόντων και του οινοτουρισμού όπως ένα Διασυνοριακό Φόρουμ, και δράσεις εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αντικείμενο τα παραγόμενα αμπελοοινικά προϊόντα και την Ηπειρωτική Γαστρονομία καθώς και επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Ιταλία.

Συνέδρια, Εκδηλώσεις προώθησης αμπελο-οινικών προϊόντων (προβλέπεται η διοργάνωση 2 τριήμερων εκδηλώσεων προβολής-παρουσίασης των αμπελοοινικών προϊόντων (ένα στην Ελλάδα και ένα στην Ιταλία), Παραγωγή τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ.Αντίστοιχες δράσεις θα οργανωθούν από τους Ιταλούς εταίρους σε Ιταλία και Ελλάδα.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» WINE-NET